RÉV egyesület pályázatai
• EFOP-1.3.5-16-2016-00081
• EFOP-3.3.1-16-2017-00060
• EFOP-3.3.1-16-2017-00062
• EFOP-3.3.1-16-2017-00067
• NEMZ-CISZ-15-0216

RÉV egyesület állandó programjai
• Évenként kétszer szervezünk ruhaosztást
• Évenkénti élelmiszer csomag adományozás
• Minden évben roma és hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása (Balaton,Tisza)
• Kulturális rendezvények
Szakmai programjaink:
• Közéleti Képzések /civil szervezeteknek , kisebbségi önkormányzatoknak 2004-2005/Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatta.
• 2006-ban "Vízkárok megelőzése a Tisza vízgyűjtőjén, Bodrogtól a Tarnáig" közmunkaprogramban az ÉKÖVIZIG és a Humán Integra Alapítvány megbízásából közreműködtünk felmérés készítésében és mentorálási feladatok ellátásában. Feladatunk volt a foglalkoztatni kívánt roma álláskeresők kiválasztásában, konfliktus kezelésben részvétel és folyamatos kapcsolattartás a romákkal , és kisebbségi önkormányzatokkal.
• A B-A-Z megyei Munkaügyi központtal együttműködve HEFOP 1.1 programban egyeztetések, előkészítés, kiválasztásban való részvétel. Munkaügyi Roma Referensek kiválasztása, 30 fő roma referenst képeztek, egyesületünk 1 tagja az encsi kirendeltségen dolgozott referensként 2005 május- tól 2007-dec 31-ig.
• A Humán Integra Alapítvánnyal közös projektként /2006-2007/ A Nemzeti Civi Alapprogram támogatásával "Rendezni Végre Közös Dolgainkat" címmel roma értékmegjelenítő és érdekképviseleti tevékenységet segítő képzés sorozat az encsi kistérségben pályázat lebonyolításában és megvalósításában való együtt- működés.
• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt " Telepeken, Telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási, munkaerőpiaci és szociális integrációját elősegítő projekt Sajóhídvégen". A Roma Polgárjogi Mozgalom Sátoraljaújhelyi szervezetével konzorciumi partnerként egyesületünk projekt koordinátori, szociális munkás és a helyi kapcsolattartás feladatait látta el. /2007 január 1 től december 31-ig tartó projekt.
• A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 2007-szept.2008 májusig tartó képzése civil szervezeteknek és kisebbségi önkormányzatoknak, " Helyi társadalmat elérő kampány az encsi kistérségben " címmel. A kampány célja a kisebbségi és többségi együttműködés fejlesztése, javítani a romák hozzáférését a rendelkezésre álló lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz és csökkenteni a diszkriminatív megnyilvánulásokat.