Együttműködő partnerek
• Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány
• Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és Civil Szervezetek Encsi Kistérségi Társulás Egyesülete
Támogatók
• Nemzeti Civil Alapprogram
• Magyarországi Cigányokért Közalapítvány