RÉV egyesület aktuális pályázatai:
Kedvezményezett neve:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra
Projekt címe:A szerződött támogatás összege:A projekt azonosító száma:
Rév Tanoda Hálózat Méra–Programok folytatása18.850.000 FtEFOP-3.3.1-16-2017-00060
Rév Tanoda Hálózat Forró–Programok folytatása18.850.000 FtEFOP-3.3.1-16-2017-00062
Rév Tanoda Hálózat Novajidrány–Programok folytatása18.850.000 FtEFOP-3.3.1-16-2017-00067
A projekt tervezett befejezési dátuma:2018.11.15.
A támogatás mértéke:100%

A projekt tartalmának bemutatása

A pályázat által megvalósított szakmai koncepció közvetlen célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, hanem informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a pályázati felhívásban és a tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.

A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, azonban nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem helyettesíti, hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A tanoda olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosít térítésmentesen a célcsoport közvetlen tagjai számára, melyekhez középosztálybeli kortársaik szociokulturális helyzetük miatt, megvásárolt vagy egyéb módon hozzájutnak. A szülőkkel való rendszeres és aktív kapcsolattartás eredményezheti, hogy a családi környezetben, a tanuláshoz való viszonyulásban is pozitív változásokat érjünk el, mely a gyermekek életére még meghatározóbb erővel bír, mint egyéb külső támogatás. A tanulók többségének az otthoni környezete kevésbé motiváló, ezért a Szövegértési képesség fejlesztése és a Matematika alapműveletek elsajátításának fejlesztése mellett Életpálya építés, pályaorientáció; IKT kompetencia és Idegen nyelvi képességfejlesztése; Művészeti tevékenység roma népismerettel; Gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítségnyújtás mellett a személyiségfejlesztés, szociális kompetenciafejlesztés, önálló tanulás képességének fejlesztése is megjelenik a foglalkozások keretében. Szociális hátrányok enyhítése céljából uzsonnát biztosítunk. Ezek a lehetőségek nemcsak oktatási szolgáltatásokra, hanem az élet számos további területére vonatkoznak pl. nyitott és külsős, szabadidős programokban való részvétel, integrált társadalmi tapasztalatok megszerzése.

Bízunk abban, hogy a tanoda egy olyan lehetőség a célcsoport számára, melynek segítségével csökkenhet a korai iskolaelhagyók aránya, és növelhető a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma.

A RÉV Egyesület Méra sokrétű pályázati tevékenységével, több tanodás program megvalósításával már bebizonyította, hogy szakmai és pénzügyi szempontból is sikeres pályázati megvalósító, a projektjeivel a célcsoport érdekeit képviseli.